Video uputstva

Registracija

Postupak registracije na naš sajt.

Kreiranje stambene zajednice

Kreiranje nove stambene zajednice, unos i objašnjenje koda zgrade, adrese, pib-a, matičnog broja, tekućeg računa i početnog stanja tekućeg računa.

Kreiranje računa

Kreiranje novog računa za izabrani mesec, naziv, datum kreiranja i dospeća, unos i objašnjenje imena stavke, iznos iste, tip naplate, kao i izbor stanova za tu stavku. Prikaz raspodele stanja dugova stanara.

Razduženje uplate stanara

Razduženja uplate duga i starog duga stanara.

Blagajnički izveštaj - novčani tok

Prikaz na mesečnom nivou iznosa obračunatog za svaku stavku na računu kao i naplaćeno od stanara po osnovu računa u toku tok meseca. Blagajnički izveštaj prikazuje koliko ste novca sakupili od prvog dana u mesecu do zadnjeg za svaku stavku ponaosob, na osnovu uplata stanara.